Article nova edició Terme nº 27 Desembre 2012


EL COST HUMÀ DE LA GUERRA CIVIL A TERRASSA. NOVA EDICIÓ DE LA LLISTA DE TERRASSENCS MORTS EN ACCIÓ DE GUERRA
Jordi Serra i Oller


Nota editorial

A partir de la publicació de l’article de Jordi Serra i Oller, “El cost humà de la Guerra Civil a Terrassa. Els combatents morts en acció de guerra” (Terme. Revista d’història, núm. 13, novembre de 2003, p. 129-151), diverses persones han anat aportant noves informacions i ha semblat que ja és oportú publicar novament la llista, per adequar-la a la realitat comprovada. Els errors o omissions de la llista inicial no són pas imputables a l’autor del treball, que va emprendre una recerca llarga i feixuga (completada amb un estudi de les dades recollides), sinó a les fonts d’informació que va consultar. Efectivament, s’ha demostrat que els diversos registres de dades aporten informacions errònies, fet que pot ser causat, si més no en part, per la situació complicada que representava l’estat de guerra.
Agraïm aquí especialment les aportacions fetes per Salvador Alavedra i Invers, Vicenç Boada i Gil, Josep Brugal i Puig, Rafael Comes i Ezequiel, Marc Ferrer i Murillo, Rosa Maria Garcia i Martí, Josep Palau i Orta, Francesc Palet i Setó, Joan Ullés i Bascompte. La informació aportada ha estat incorporada a la llista per l’autor de l’article publicat el 2003, amb la col·laboració de l’Arxiu Històric de Terrassa.
Presentem, doncs, a continuació, la llista de morts en acció de guerra actualitzada fins al present. S’hi han inclòs morts en bombardeig, però no els morts a la rereguarda, seguint els criteris de la llista inicial publicada el 2003. Les persones que s’han afegit a la llista inicial o a les que s’hi ha fet algun canvi són indicades en color. Prèviament fem constar els noms de les persones que ha calgut excloure de la llista de 2003, que són les següents:
            Díaz Samaniego, Daniel
            Elies Busqueta, Pere
Elòsegui Prado, Candi (assassinat el 10 de març de 1937)
Palau Belli, Antoni
Pont Ventayol, Ramon (assassinat el 12 de novembre de 1937 a la Pobla de Lillet)
            Puig Pascual, Ivanof
            Ventayol Donadeu, Joan

2 comentaris:

  1. Jo crec que el soldad Francesc Puig jove, caige els primers de Terrassa.

    ResponElimina
  2. Francesc Amat i Garreta no va morir al front. Va ser fet presoner i va anar a un camp de concentracio al nord de Africa. Va naixer el 13-11-13 i va morir a Barcelona el 25-07-1980

    ResponElimina